Centrum informacji o Windows XP/2000/2003/Vista - Strona nieoficjalna  
Cofnij Do przodu XP.net.pl Forum Artykuły Szukaj Downloads Drivers Redakcja i info Redakcja i info

 

   

 
Internet Explorer 7 - Recenzja

Interfejs

Internet Explorer 7.0 to nie tylko odmłodzony IE6 z zakładkami i poprawionym poziomem bezpieczeństwa podczas surfowania w sieci Web, ale nowa przeglądarka, która może się podobać (szczególnie jeśli porównać ją do IE6).


Rys. Logo i informacje o wersji

W porównaniu do wersji Beta 1, w Beta 3 / RC1 / finalnej zakładki mogą być już przenoszone w inne miejsce na pasku, co potrafią także konkurencyjne przeglądarki np. Opera, Maxthon czy Avant Browser.


Rys. Przenoszenie zakładek

Dodatkowo dodano podgląd wszystkich otwartych stron w postaci miniatur z możliwością bezpośredniego przejścia do danej strony lub jej zamknięcia - opcja przydatna w przypadku otwarcia dużej liczby witryn jednocześnie.


Rys. Podgląd otwartych stron

Zakładki mogą być zamykane poprzez kliknięcie na nie środkowym przyciskiem myszy, poprzez znaczek x w rogu zakładki lub poprzez menu kontekstowe otwierane prawym przyciskiem myszy na pasku z zakładkami. Środkowy przycisk myszy (lub lewy przycisk + klawisz CTRL) otwiera link w nowej zakładce. Nowa zakładka może zostać otwarta także poprzez dwukrotne kliknięcie na pustej części paska zakładek lub poprzez kliknięcie krótszej pustej zakładki po prawej stronie, a także za pomocą skrótu klawiszowego CTRL+T oraz ALT+Enter w polu adres lub polu wyszukiwania. Wówczas otwierana jest nowa zakładka z wynikami wyszukiwania lub stroną o podanym adresie.


Rys. Poprawiony interfejs IE7

W wersji Beta 3 / RC1 / finalnej pojawiły się zmienione Opcje internetowe z nowymi ikonami, a przede wszystkim sporo nowych opcji związanych z zakładkami. W dalszym ciągu istnieje możliwość ich wyłączenia i powrotu do wyglądu znanego z IE6.


Rys. Nowe Opcje internetowe

Nowe opcje pozwalają m.in. określenie gdzie otwierane mają być nowe zakładki, jak otwierane mają być okienka pop-up oraz strony wywołane z innych programów. Można bowiem otworzyć kilka instancji IE7 (także poprzez naciśnięcie kombinacji CTRL+N), co jest zachowaniem domyślnym (choć niekoniecznie oczekiwanym przez użytkowników Avanta czy Maxthona).


Rys. Opcje związane z zakładkami

Przy zamykaniu przeglądarki IE7 z otwartymi zakładkami wyświetlane jest potwierdzenie, czy na pewno chcemy zamknąć wszystkie zakładki (z możliwością otworzenia ich podczas ponownego uruchomienia IE).


Rys. Okienko dialogowe podczas zamykania IE7

Oprócz obsługi zakładek usprawniono również okienko szybkiego wyszukiwania dowolnej frazy w sieci. Domyślną wyszukiwarką jest Google (w poprzednich wersjach Live Search), jednak nic nie stoi na przeszkodzie, by był to np. Onet. Można teraz bowiem dodać inną wyszukiwarkę z dość obszernej listy dostępnej na specjalnej stronie i ustawić ją jako domyślną. Więcej wyszukiwarek i serwisów udostępniających funkcje przeszukiwania można znaleźć tutaj.


Rys. Lista wyszukiwarek i okienko dodawania nowego dostawcy wyszukiwania

W wersji Beta 3 / RC1 / finalnej przez cały czas widoczne są przyciski Odśwież i Stop (w porównaniu do pojedynczego przycisku spełniającego zamiennie obie te funkcje w Beta 1), jednak w dalszym ciągu znajdują się one po prawej stronie, co wymaga pewnego przyzwyczajenia. Przyciski Wstecz/Dalej otrzymały nowe ikony i znajdują się po lewej stronie paska adresu. Niestety w dalszym ciągu nie ma możliwości zmiany lokalizacji tych przycisków (i chyba nie będzie).
W porównaniu do Beta 1 zniknęło menu główne (File, Edit...), które teraz pojawia się dopiero po naciśnięciu przycisku ALT (zapewne z racji iż jest ono rzadko używane).


Rys. Nowe ikonki oraz ukrywane menu główne

Ciekawie rozwiązano folder Ulubione (Favorites) - jako wysuwaną listę po kliknięciu na ikonkę gwiazdki po lewej stronie paska zakładek (z możliwością zadokowania). W tym samym okienku można także wyświetlić historię odwiedzanych stron oraz listę kanałów RSS.


Rys. Wysuwana lista ulubionych, kanałów RSS i historii

Dodatkowo dodano możliwość wyeksportowania bądź zaimportowania listy ulubionych stron, kanałów RSS oraz ciasteczek cookies z innych przeglądarek lub plików tekstowych - bardzo przydatna funkcja (w szczególności dla posiadaczy kilku przeglądarek i/lub komputerów).


Rys. Import/eksport ulubionych, kanałów RSS i ciasteczek

Strona domowa może teraz składać się z kilku stron WWW, podobnie jak istnieje możliwość otwierania całego folderu stron z listy ulubionych. Odpowiada to tzw. grupom stron w przeglądarce Avant Browser.


Rys. Multi-strona domowa

Warto tutaj także wspomnieć o możliwości skalowania wyświetlanych stron WWW. W prawym dolnym rogu znajduje się ikonka lupy z menu podręcznym z listą najczęściej wykorzystywanych poziomów przybliżenia/oddalenia. Dodatkowo istnieje możliwość płynnego skalowania stron za pomocą klawiszy kombinacji CTRL+ i CTRL-. Funkcja b.przydatna, choć obecna od dawna np. w Avancie czy Operze.


Rys. Skalowanie stron WWW
 

Drukowanie

W IE7 usprawniono drukowanie i skalowanie szerokich stron. Jeszcze lepiej działa teraz funkcja Shrink to fit (Zmniejsz by zmieścić), która umożliwia bezproblemowe drukowanie poprzez dopasowanie strony WWW do szerokości kartki papieru. Dodatkowo istnieje możliwość samodzielnego określenia poziomu przybliżenia strony, co daje jeszcze większe możliwości wydrukowania strony zgodnie z oczekiwaniami. Można także w prosty sposób określić marginesy i położenie drukowanej strony (CTRL+kółko myszki).Rys. Podgląd wydruku

 

Bezpieczeństwo

Przed oszustami chroni Internautów korzystających z IE7 ciągle usprawniany filtr anty-phishingowy - Phishing Filter. Funkcji tej nie posiada żadna z konkurencyjnych przeglądarek (Opera, Firefox, Avant...).


Rys. Filtr anty-phishingowy

Wbudowany w IE7 filtr sprawdza podczas ładowania, czy odwiedzana strona nie wykorzystuje pewnych mechanizmów umożliwiających podszywanie się pod inną witrynę. Dodatkowo przeglądarka sprawdza na serwerze Microsoftu, czy wpisany przez użytkownika adres nie został czasem zgłoszony przez Internautów jako podejrzany o phishing.


Rys. Nowa ikona weryfikacji strony przez Phishing Filter

Jeśli strona zostanie uznana za podejrzaną wyświetlony zostanie komunikat ostrzegawczy, który umożliwia zamknięcie strony lub kontynuowanie przeglądania na własne ryzyko (patrz rysunek poniżej). Po wejściu na podejrzaną stronę pasek przybiera kolor czerwony co ma zwrócić szczególną uwagę użytkownika przed pochopną decyzją.


Rys. Ostrzeżenie - strona z niepoprawnym certyfikatem

 


Rys. Strona z niepoprawnym certyfikatem

W menu kontekstowym Phishing Filter jedna z opcji pozwala zgłosić podejrzaną witrynę internetową, wysyłając zgłoszenie do firmy Microsoft na specjalnie przygotowanej stronie (phishingfilter.microsoft.com).


Rys. Zgłaszanie strony jako podejrzanej

Po weryfikacji strona zostanie umieszczona na aktualizowanej regularnie liście, tak by inni użytkownicy otrzymali ostrzeżenie i zachowali szczególną ostrożność podczas przeglądania podejrzanej strony.

Po odwiedzeniu zaszyfrowanej strony (HTTPS) wyświetlana jest dodatkowa ikonka po prawej stronie paska adresu, po której kliknięciu wyświetlane są informacje dotyczące certyfikatu (forma komunikatu nieco zmieniona w porównaniu do Beta 1).


Rys. Nowe okienko informacyjne dla stron zaszyfrowanych
 

Obsługa kanałów RSS

W IE7 dodano też obsługę kanałów RSS. Gdy Internet Explorer wykryje na stronie link RSS, podświetlana jest na kolorowo ikonka RSS na pasku narzędziowym dająca możliwość wyświetlenia kanału, po czym szybkiego zapisania się do niego (np. do najświeższych wiadomości ze świata na yahoo.com).


Rys. Czytnik RSS - zapisywanie się do kanału

W opcjach kanału RSS można ustawić domyślne opcje synchronizacji (np. raz na dzień), włączyć pobieranie załączonych plików oraz wybrać opcję archiwizacji wiadomości pobieranych z kanału.


Rys. Właściwości kanału RSS

Rozwiązywanie problemów sieciowych

Jeśli żądana strona nie może zostać otwarta, wyświetlany jest komunikat umożliwiający sprawdzenie problemów z połączeniem sieciowym za pomocą narzędzia Network Diagnostics. Narzędzie to sprawdza aktywne połączenia sieciowe i w przypadku wykrycia kilku połączeń np. LAN i WLAN umożliwia określenie, które powinno zostać zdiagnozowane. Po przeprowadzeniu badań wyświetlany jest raport zawierający szczegółowe informacje o potencjalnych problemach z połączeniem (np. że występuje problem z domyślną bramą lub routingiem itp.). 


Rys. Komunikat przy problemach z załadowaniem strony
 


Rys. Network diagnostics - wyniki sprawdzenia połączenia sieciowego
 

Skróty klawiszowe

Dla wygody użytkowania ważne są skróty klawiszowe. Oto lista najważniejszych zastosowanych w IE7:

 • Otwarcie linka w nowej zakładce w tle: CTRL+kliknięcie

 • Otwarcie linka w nowej zakładce na pierwszym planie: CTRL+SHIFT+kliknięcie

 • Otwarcie nowej zakładki na pierwszym planie: CTRL+T

 • Otwarcie nowej zakładki z pola adresu: ALT+ENTER

 • Otwarcie nowej zakładki z pola wyszukiwania: ALT+ENTER

 • Otwarcie podglądu otwartych stron (Quick Tabs): CTRL+Q

 • Przełączenie pomiędzy zakładkami: CTRL+TAB/CTRL+SHIFT+TAB

 • Przejście do konkretnej zakładki: CTRL+n (n to cyfra: 1 - 8)

 • Przejście do ostatniej zakładki: CTRL+9

 • Zamknięcie aktualnej zakładki: CTRL+W

 • Zamknięcie wszystkich zakładek: ALT+F4

 • Zamknięcie wszystkich zakładek za wyjątkiem aktualnej: CTRL+Alt+F4

 • Przejście do okienka wyszukiwanie w sieci: CTRL + E

 • Otwarcie linka na nowej zakładce w tle: środkowy przycisk myszy

 • Otwarcie nowej zakładki: dwukrotne kliknięcie w pustej części paska zakładek

 • Zamknięcie zakładki: środkowy przycisk na zakładce
   

Podsumowanie

Internet Explorer 7 prezentuje się dużo lepiej niż IE6 i można tutaj mówić o rewolucji. Co prawda konkurencyjne przeglądarki dysponują w dalszym ciągu większymi możliwościami, jednak IE7 kusi przejrzystością interfejsu oraz podwyższonym poziomem bezpieczeństwa m.in. dzięki wbudowanemu filtrowi anty-phishingowemu. Niestety w finalnej wersji zabrakło menadżera pobierania plików - jednej z najczęściej zgłaszanych przez użytkowników funkcji.
IE7
to bardzo ciekawa przeglądarka, której rozszerzona wersja (wcześniej znana jako IE7+) zostanie jednak wydana tylko razem z systemem Windows Vista. Będzie ona charakteryzować się jeszcze wyższym poziomem bezpieczeństwa podczas surfowania po sieci dzięki specjalnemu trybowi chronionemu.


>> Internet Explorer 7 - wymagania

>> Narzędzie: Diagnostyka sieci (KB914440)

>> Internet Explorer 7 dla Windows XP SP2

>> Internet Explorer 7 dla Windows Server 2003 SP1

>> Internet Explorer 7 - pozostałe systemy Windows


Forum XP  : Specjalny wątek dotyczący IE7 >>

Strona główna serwisu XP.net.pl >>


Na podst. : własnych doświadczeń z używania wersji IE7 Beta 3 / RC1 / Final
Wersja artykułu : 2.1
Ostatnia aktualizacja : 09.11.2006
Wydanie oryginalne: wersja 1.0 (30.06.2006)

Autor : GreGM © 2006
Dodane przez : GreGM © 2006

 


 
 
All rights reserved. XP.net.pl © 2006 ^Do góry^